โรงแรงพูลแมน ขอนแก่นฯ ให้การต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

0
82
image_pdfimage_printPrint

เมื่อเร็วๆนี้ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด นำโดย มร.แสตนลี่ย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่
ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะ ในโอกาสเดินทาง
เพื่อปฏิบัติภารกิจ ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการพัฒนา โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช ณ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และ อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
จากนั้นได้เดินทางร่วมงานประชุม ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

Facebook: Pullman Khon Kaen Raja Orchid
Instagram: PullmanKhonKaen