โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB) ได้จัดกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

0
439
image_pdfimage_printPrint

SISB-CSR-English-Language-Project-photo-31

SISB ได้จัดกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนด้วยโครงการสอนภาษาอังกฤษในความร่วมมือกับวัดพระราม 9 และโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก

กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB) ได้จัดกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ได้ร่วมมือกับวัดพระราม 9 และโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก จัดโครงการสอนภาษาอังกฤษขึ้นที่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ สาขาประชาอุทิศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

นาย วิคเตอร์ เกียม Head of School โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ได้ร่วมลงนามในความร่วมมือในโครงการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมกับพระราชญาณกวี (ปิยโสภณ)วัดพระราม 9 และ นายสายัณห์ พรหมผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก พร้อมด้วยคณะนักเรียน ผู้ปกครองและครู โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษกที่เข้าร่วมในพิธี

โครงการสอนภาษาอังกฤษนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษกชั้นประถม 1-6 เป็นเวลา 18 สัปดาห์ เพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ นอกจากการปรับพื้นฐานการอ่าน การพูด และทักษะความเข้าใจ

การเรียนการสอนได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2016 และจัดให้มีขึ้นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 08:30-12:00 น. ที่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ สาขาประชาอุทิศ โดยที่ผู้เรียนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการเรียน ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนดำเนินการโดยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนอาสาสมัครของทางโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ เอง

SISB มุ่งมั่นในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชน และกลุ่มผู้เรียนต่างๆ โดยการนำทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกอันมีประสิทธิภาพที่มีอยู่มาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม นอกจากนี้แล้วยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้อาสาสมัคร แบ่งปันความรู้และมีส่วนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมขน ดังเช่นพันธกิจของ SISB ที่ว่า “ให้ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถชุมชนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อการเป็นพลเมืองโลก”