โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดอบรมแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

0
153
image_pdfimage_printPrint

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้น การให้ความรู้เกี่ยวกับยาเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรทราบ

ดังนั้น ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว จึงกำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เรื่อง “ยาช่วยจัดการเบาหวานได้อย่างไร” เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับยาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยจัดอบรมในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30–10.00 น. ณ ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลหัวเฉียว สนใจติดต่อและสำรองที่นั่งเข้ารับการอบรม.. ฟรี ได้ที่ ศูนย์เบาหวาน โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3403