โนเบิลฯ ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมดันกลยุทธ์เดินหน้าเป็นผู้นำตลาด

0
257
image_pdfimage_printPrint

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ Noble แจ้งตลาดหลักทรัพย์พร้อมประกาศการเปลี่ยนแปลงโครงการผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลง ด้วยการซื้อหุ้นจำนวน 17. 66% จากนายกิตติ ธนากิจอำนวย ทำให้นายธงชัย บุศราพันธ์ และ บริษัท เอ็นคราวน์ จำกัด (NCROWNE PTE. LTD.) บริษัทสัญชาติสิงคโปร์ นำโดยนาย แฟรงค์ เหลียง กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดของทางบริษัทฯ

หลังจากการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมดจากนายกิตติ ธนากิจอำนวยแล้วนั้น นายธงชัย บุศราพันธ์ และบริษัท เอ็นคราวน์ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ เท่ากันคือ 24.93% และมีบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่ 3 ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นกว่า 9% โดยการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการบริหารแต่อย่างใด

นายธงชัย บุศราพันธ์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม กล่าวว่า “จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ ได้มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง และคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้างผลประกอบการที่แข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตอย่างแน่นอน และการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในครั้งนี้จะช่วยเสริมให้บริษัทฯ คงความเป็นหนึ่งในผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย”