โดฟ สานต่อจุดยืน สนับสนุนความเท่าเทียมของผู้หญิงในสังคม ร่วมกับโครงการวัตสันโบว์สีเขียว มอบเงินบริจาคจำนวน 355,670 บาท ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ฯ

0
5

28 พฤษภาคม 2561 – กรุงเทพฯ – โดฟ ภายใต้ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ยังคงสานต่อจุดยืนของแบรนด์ที่จะเคียงข้างผู้หญิงไทย ให้มีความมั่นใจในตัวเอง ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆในชีวิต และพร้อมที่จะลุกขึ้นเพื่อความเท่าเทียมของผู้หญิงในสังคม โดฟร่วมกับโครงการวัตสันโบว์สีเขียว มอบเงินบริจาคจำนวน 355,670 บาท ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมแจกผลิตภัณฑ์โดฟให้กับผู้หญิงและเด็กๆที่พักอาศัยอยู่ในสมาคม นำทีมโดย คุณอังศุธร ลาภธนพงศ์พันธ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด โดยยอดเงินบริจาคดังกล่าวมาจากยอดร่วมสมทบทุนบริจาคเงิน 5 บาท ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์โดฟที่มีสติกเกอร์โบว์สีเขียวแปะอยู่ 1 ชิ้นของผู้บริโภค ตั้งแต่วันที่ 8 – 28 มีนาคม 2561 ที่ร้านวัตสัน ทุกสาขาทั่วประเทศ ที่ผ่านมา