โครงการเตรียมข้อมูลประเมินความปลอดภัยเพื่อยื่นขอรับรองอาหารใหม่

0
631
image_pdfimage_printPrint

ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย (Thailand Risk Assessment Center; TRAC) ร่วมกับ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) ขอเชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีผลิตภัณฑ์เข้าข่ายอาหารใหม่ (novel food) ยื่นข้อเสนอโครงการเตรียมข้อมูลประเมินความ ปลอดภัย เพื่อยื่นขอรับรองอาหารใหม่

ในโครงการ จะมีการฝึกอบรมทางออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญ มีนักวิชาการเป็นที่ปรึกษาแก่ SMEs ที่มีผลิตภัณฑ์เข้าข่ายอาหารใหม่ (novel food) และคำปรึกษาและสนับสนุนการเตรียมเอกสาร สำหรับ
ยื่นประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่กับอย. รวมมูลค่าการสนับสนุนกว่า 30,000 บาท/วิสาหกิจ

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 5 มิถุนายน 2563
อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.smeone.info/event-detail/9418