แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จัดอบรมแบบ new normal โครงการไตรภาคี รุ่นที่ 7/1 ประจำปี 2563

0
367
image_pdfimage_printPrint

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จัดอบรมแบบ new normal โครงการไตรภาคี รุ่นที่ 7/1 ประจำปี 2563 เน้นมาตรการความปลอดภัยจากโควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาล

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรม โครงการไตรภาคี รุ่นที่ 7/1 ประจำปี 2563 แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จ.นครพนม จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของแอ็กซอลตา เป็นการอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐาน และการเตรียมพื้น” สร้างความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์โครแมกซ์ ตลอดจนธุรกิจบริการพ่นซ่อมสีรถยนต์ พร้อมผลิตบุคลากรสู่ตลาดอย่างมืออาชีพ ได้มาตรฐานระดับโลก โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2563

การอบรมไตรภาคี เดิมกำหนดจัดขึ้นในเดือนเมษายน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดอบรมมาที่เดือนมิถุนายน หลังสถานการณ์คลี่คลาย และรัฐบาลมีนโยบายผ่อนปรน คลายล็อกดาวน์ ระยะที่ 4 โดยแอ็กซอลตา ยังคงมีมาตรการป้องกันและควบคุมตามมาตรฐานความปลอดภัย สร้างความมั่นใจต่อสุขภาพของผู้เข้าอบรม ได้แก่ จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม ลงทะเบียนรายละเอียดการติดต่อจากผู้เข้าอบรม มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าอบรม จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย ให้ผู้เข้าอบรม จัดที่นั่งแบบมีระยะห่าง เตรียมสถานที่ให้อากาศถ่ายเทได้ดี

จากการสร้างมาตรฐานระดับโลกตลอดทั้งกระบวนการดำเนินงาน ตั้งแต่การผลิต กระบวนการพ่นซ่อมสี จนส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า ทีมงานของแอ็กซอลตายังคงให้ความสำคัญต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมอบรม ช่างเทคนิค ได้ผ่านการอบรมอย่างปลอดภัย และพร้อมได้รับประกาศนียบัตรเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน เป็นที่เรียบร้อย