1

แสนสิริทุ่มงบ 30 ล้านบาท ยกระดับความปลอดภัยอีกขั้น สู่ “Security + Service” ครบวงจร เปิดตัว Sansiri Security Inspection (SSI) คุมเข้มความปลอดภัยพร้อมมอบบริการ High Service เพิ่มความมั่นใจลูกบ้าน

แสนสิริทุ่มลงทุน 30 ล้านบาท ตั้งหน่วยงานมาตรฐานรักษาความปลอดภัย Sansiri Security Inspection (SSI) จัดตั้งทีมครูฝึกมืออาชีพ อบรมรปภ.ให้แข็งแกร่ง คุมเข้มตรวจความปลอดภัยทุกโครงการที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ ตั้งแต่การติดตามรถที่เข้า-ออก อย่างเข้มงวด และติดตั้งกล้อง CCTV รอบโครงการ พร้อมมอบบริการ High Service ต้อนรับลูกค้า และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ ปรับปรุงยูนิฟอร์มรปภ. เน้นความสุภาพ แข็งแกร่งมีระเบียบ ยกระดับความปลอดภัยอีกขั้นสู่ Security และ Service อย่างครบวงจร เพิ่มความมั่นใจให้ลูกบ้านอย่างสูงสุด

นายเมธา อังวัฒนพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 32 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ คำนึงถึงการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ โดยใส่ใจกับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยอย่างสูงสุด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ได้เพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการมอบการให้บริการในโครงการไปอีกขั้น ด้วยการลงทุนงบประมาณ 30 ล้านบาท จัดตั้งหน่วยงานมาตรฐานรักษาความปลอดภัย “Sansiri Security Inspection” หรือ SSI ขึ้นมา โดยหน่วยงานจะมีทีมครูฝีกพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือรปภ. ที่ได้รับการฝึกฝนในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยมาเป็นอย่างดี มีความเข้มแข็ง น่าเชื่อถือ ที่จะมาฝึกอบรมรปภ.ในทุกโครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริให้รักษาความปลอดภัยในโครงการอย่างรอบด้าน

“แสนสิริต้องการยกระดับความปลอดภัยและการให้บริการโครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริอีกขั้นก้าวเข้าสู่ Security และ Service อย่างครบวงจร เป็นที่อยู่อาศัยที่สามารถดูแลทุกคนในครอบครัวได้ทั้งในด้านการมอบบริการ ความสะดวกสบายและความปลอดภัย ซึ่งรปภ.เป็นพื้นฐานสำคัญในการดูแลโครงการ โดยจะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพ และได้รับการฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ รวมถึงมอบการบริการที่ดี มีมารยาทในการทักทายต้อนรับ และแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่สง่า น่าเชื่อถือ มีมาตรฐาน ซึ่งการจัดตั้งหน่วยงาน Sansiri Security Inspection นี้ก็เพื่อปฏิวัติด้านความปลอดภัยและการให้บริการของโครงการที่อยู่อาศัย เพราะ“บ้าน” ต้องไม่ใช่แค่ที่ที่กลับมาแล้วอุ่นใจ แต่ต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุด” นายเมธา กล่าว

หน่วยงานมาตรฐานรักษาความปลอดภัย “Sansiri Security Inspection” จะอบรมรปภ.ด้านความปลอดภัยครอบคลุมทุกเรื่อง ตั้งแต่การคุมเข้มตรวจตรวจสอบบุคคลที่ผ่านเข้า-ออกบริเวณป้อมหน้าโครงการอย่างเข้มงวด และติดตามรถที่เข้า-ออกโครงการ สอบถามลูกค้าทุกครั้งเมื่อมีบุคคลมาติดต่อขอเข้าพบเพื่อยืนยันความปลอดภัย รวมถึงสำรวจ ตรวจสอบจุดเสี่ยง-จุดล่อแหลมภายในโครงการ และประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขและป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังติดกล้อง CCTV รอบโครงการ เพื่อความอุ่นใจตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงพัฒนาการให้บริการสู่ High Service มีการเทรนด์การต้อนรับลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อ และปรับปรุงเครื่องแบบรปภ.ให้สง่า แข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ ซึ่งเครื่องแบบจะแตกต่างกันไปตามแต่ละแบรนด์ของแสนสิริเพื่อให้เข้าและเหมาะสมกับแบรนด์อีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
ภิญญาพัชญ์ ห่วงนาค / ดวงพร โชติพรไพศาล
โทร. 02-201-3536, 089-179-3397 / 02-201-3768, 081-6111-621
อีเมล Pinyapat@sansiri.com/ DuangpornC@sansiri.com