แพน เอเซีย จัดการแข่งขัน คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7

0
1259
image_pdfimage_printPrint

โรงเรียนนานาชาติ แพน-เอเชีย ได้เป็นผู้จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 7 โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนนานาชาติ แพน-เอเชียในรอบคัดเลือก และทำการตัดสินรอบสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ทางโรงเรียนนานาชาติ แพน-เอเซีย ได้รับเกียรติ์จากท่านผู้มีเกียรติ์มาร่วมงานในครั้งนี้ เช่น ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพล แจ้งชัด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง รองศาสตราจารย์ ดร. สัญญา มิตรเอม รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Mr. Mujiv Hataman ผู้ว่าการรัฐมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ และตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
การแข่งขันในปีนี้ ผู้จัดการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 7 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ภาค ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 9 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 600 คน จาก 50 โรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนสองภาษา จำนวน 17 ประเทศทั่วโลก การแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นความท้าทายทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมความสนใจของนักเรียนในด้านคณิตศาสตร์และการใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังเป็นการให้กำลังใจนักเรียนในการเรียนรู้ให้มีความเก่งในด้านคณิตศาสตร์ต่อไป ดังนั้นการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ จึงถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักเรียนที่จะได้ปฏิบัติตามหลักสากลและค่านิยมระดับโลกที่พวกเขาได้เรียนรู้ในโรงเรียน
นอกจากนี้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละคนมียังมีโอกาสได้พบปะกับเพื่อนใหม่ ๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความแตกต่างในแต่ละเชื้อชาติซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการลดความขัดแย้งระหว่างประเทศ