เอเชี่ยน เคมิคัล ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์11 จัดอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาล”

0
739
image_pdfimage_printPrint

เพื่อสร้างทีมช่วยเหลือฉุกเฉินให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็วและถูกวิธี ก่อนส่งต่อไปยังแพทย์ เพื่อทำการรักษาต่อไป
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ได้จัดอบรมเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงาน โดยเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์11 เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามหลักสูตร การช่วยเหลือผู้เป็นลมชัก ช็อค ชัก สำลักอาหาร ไฟฟ้าดูด การห้ามเลือด การบาดเจ็บของข้อกระดูก การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ และ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CRP ทั้งนี้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากผู้บริหารได้สนับสนุน และเล็งเห็นประโยชน์ของหลักสูตรอบรม เพราะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงกับพนักงาน รวมถึงสังคมต่อไป