เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วย.. วัคซีนไข้หวัดใหญ่

0
95
image_pdfimage_printPrint

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำคัญกับลูกน้อยอย่างไร.. เพราะการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมักจะมีการระบาดของโรคในช่วงฤดูฝน การได้รับวัคซีนจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลนั้นๆ ได้ และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาลหัวเฉียว ยังมีการปรับใหม่อย่างสม่ำเสมอตาม  สายพันธุ์ที่เกิดขึ้นใหม่ในแต่ฤดูกาล ปัจจุบันสามารถฉีดเพียง 1 เข็ม และป้องกันได้ถึง 4 สายพันธุ์ ปี 2020  ที่ประกาศโดย WHO คือ A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09-like virus, A/South Australia/34/2019 (H3N2)-like virus, B/Washington/02/2019-like (B/Victoria lineage) virus, B/Phuket/3073/2013-like (B/Yamagata lineage) virus  ซึ่งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะมีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ตามฤดูกาล ดังนั้น การรับวัคซีนจึงต้องมีการกระตุ้นเพื่อป้องกันสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลนั้นๆ เพื่อให้การป้องกันมีประสิทธิภาพและครอบคลุมตัวเชื้อโรคมากขึ้น ซึ่งในวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้ สามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป และสามารถฉีดได้ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ รวมถึงผู้สูงอายุ และคนรอบข้างที่คุณรักด้วย

ข้อมูลดีๆ จาก… พญ.วิไลรัตน์ หล้ามาชน
กุมารแพทย์และแพทย์หัวหน้าคลินิกเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว