เลขาธิการ กสทช. มอบรางวัล Social Media Smart Page Award

0
117
image_pdfimage_printPrint

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 ที่ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ Social Media Smart Page Award ซึ่งจัดโดย TCIJ ร่วมกับกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

ผลการประกาศรางวัลเพจชนะเลิศได้รับเงินสด 100,000 บาท และโล่เกียรติยศ ได้แก่เพจ WE ARE YOUNG (facebook.com/weareyounging) โดยสุภาพร ธรรมประโคน รางวัลรองชนะเลิศได้รับเงินสด 50,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่เพจ เซ็กส์ สอด ส่อง (facebook.com/ZexSodSong) โดยหฤษฎ์ เจริญสุข รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่เพจ Topthairice (facebook.com/topthairice) โดยธนวัฒน์ คงแสนคำ, เพจ The Building Diary (facebook.com/thebuilding.diary) โดยวิภาวี สังข์สม และเพจ Young Pride Club (facebook.com/YoungPrideClub) โดยชิษณุพงศ์ นิธิวนา

นอกเหนือจากเงินรางวัลแล้ว ผู้ได้รางวัลทั้ง 5 รางวัล ยังจะได้รับเงินสนับสนุนรายเดือนๆ ละ 9,000 บาท เป็นเวลา 1 ปี