เรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัวบริษัท LET ในเครือ LOXLEY

0
201
image_pdfimage_printPrint

เนื่องด้วย บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (LET) ในเครือบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จะจัดงานเปิดตัวบริษัทฯ พร้อมแนะนำโซลูชั่นด้านระบบรักษาความปลอดภัยที่เหนือระดับ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beyond Security ประกอบด้วย Public Safety, Airport Technology, Unmanned Security & Platform Subscription และ Special Technology รวมทั้งจะจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการด้านงานความมั่นคง และงานเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยร่วมกันแบบครบวงจร ระหว่าง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด โดยได้รับเกียรติจากนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี
งานแถลงข่าว “Live Beyond” จะจัดขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น M ศูนย์สรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 อโศก
บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงานดังกล่าว และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
นายยุทธพร จิตตเกษม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกประชาสัมพันธ์ บมจ.ล็อกซเล่ย์
จรัสแสง 02-3488636 // จิตติศักดิ์ 02-3488636

กำหนดการ
งาน “Live Beyond” โดยบริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ลานกิจกรรม ชั้น M ศูนย์สรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 อโศกกรุงเทพมหานคร

13.30 น. – สื่อมวลชนลงทะเบียน
14.00 น. – พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
14.10 น. – นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
14.20 น. – คุณเฉลิมโชค ล่ำซำ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดตัว LET
14.30 น. – คุณยุทธพร จิตตเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (LET) แนะนำ 4 บริการ และคุณเอเดรียน ผู้บริหารจาก บริษัท Brazn ประเทศสิงคโปร์
14.55 น. – พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการให้บริการด้านงานความมั่นคง และงานเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยร่วมกันแบบครบวงจร ระหว่าง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด โดย
• ดร.สมภพ เจริญกุล ประธานกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
• คุณเฉลิมโชค ล่ำซำ รองประธานกรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
• คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• ผู้แทนจากบริษัท บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
15.10 น. – พลเอก บรรเจิด เทียนทองดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ขึ้นบรรยาย เรื่อง “ความสำคัญของ Cyber ต่อกระแสThailand 4.0”
15.20 น. – พิธีกรเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมกดปุ่มพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ
• ประธานในพิธี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• คุณธงชัย ล่ำซำ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
• คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• คุณสุรช ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
• คุณเฉลิมโชค ล่ำซำ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
15.35 น. – จับรางวัลพิเศษ
15.45 น. – สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้บริหาร
15.50 น. – เชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ