เปิดเวทีสาธารณะ “กะเทาะเปลือกสนามบินสุวรรณภูมิ”

0
157
image_pdfimage_printPrint

ตามที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. มีโครงการที่จะก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวฯ ได้มีข้อพิพาทในหลายประเด็น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) ในฐานะองค์กรที่เกี่ยวข้อง จึงจะเปิดเวทีสาธารณะ ในหัวข้อ “กะเทาะเปลือกสนามบินสุวรรณภูมิ” เพื่อรับฟังข้อคิดต่างๆ พร้อมหาข้อสรุปที่เหมาะสมให้กับรัฐบาลและสังคมในการตัดสินใจต่อไป โดยภายในงานจะได้รับฟังข้อมูลจากผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องในเรื่องผังแม่บท (Master Plan) รูปแบบและกระบวนการที่จะนำไปใช้ในการก่อสร้าง ฯลฯ รวมถึงข้อคิดเห็นจากบุคคลต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในกิจกรรม เปิดเวทีสาธารณะ ในหัวข้อ “กะเทาะเปลือกสนามบินสุวรรณภูมิ” ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามฯ ถนนพระราม 9 (ซอย17) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02319-6555 ต่อ 207 หรือดาวน์โหลดใบตอบรับและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : http://asa.or.th/news/suvarnabhumi-airport-terminal-2/

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติม : เตชินี แก้วดวงงาม (กบ. 061-991-6154) , วรินทร พรวีรภัส โทร. 0-2391-3320