เปิดเวทีสาธารณะสร้างถนนเลียบเจ้าพระยา

0
314
image_pdfimage_printPrint

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดเวทีสาธารณะในหัวข้อ “ทางเลียบเจ้าพระยาสร้างสรรค์หรือทำลาย” เชิญองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคม อาทิ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี อ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า อ.ขวัญสรวง อติโพธิ อ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์ นายยศพล บุญสม รวมทั้งองค์กรต่างๆ ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องจูปิเตอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติม :
มนัสวิน 091-5489-3542, เตชินี แก้วดวงงาม (กบ. 061-991-6154), วรินทร พรวีรภัส โทร. 0-2391-3320