1

เปิดรับแล้ว วธอ.รุ่นที่ 9 ตอกย้ำผู้นำหลักสูตรธุรกิจ

ผอ.หลักสูตร วธอ.ประกาศเปิดรับ วธอ.รุ่นที่ 9 ย้ำชัดเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำในระดับสากล ที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์ มั่นใจเนื้อหาและการออกแบบหลักสูตรสามารถให้แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตอกย้ำเป็นหลักสูตรต้นแบบของการบริหาร

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ผู้อำนวยหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน หรือ วธอ. และประธานสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม เปิดเผยว่าได้เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าอบรมในรุ่นที่ 9 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567  โดยจะพิจารณาจากประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้สมัครจากคณะกรรมการของสถาบันฯทั้งจากเอกสารและการสัมภาษณ์ โดยสัดส่วนของผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้บริหารระดับสูงภาคราชการและรัฐวิสาหกิจประมาณ 20% ส่วนที่เหลือเป็นภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของกิจการที่มีอายุตั้งแต่ 36-70 ปี

“หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 9  เป็นหลักสูตรที่เน้นเรื่องของการพัฒนาภาวะผู้นำในระดับสากล เพื่อความทันสมัย ร่วมสมัยและทันเหตุการณ์ ซึ่งในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยสถาบันฯได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการออกแบบหลักสูตรและวิทยากรจาก Duke Corporate Education ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาผู้นำระดับสูงของหน่วยงานต่างๆของ Duke University สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้หลักสูตรนี้นอกจากจะพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนโดยตรงแล้ว ยังให้แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในระดับองค์กรและในระดับประเทศด้วย เราเชื่อมั่นหลักสูตร วธอ.เป็นหลักสูตรชั้นนำทางธุรกิจอุตสาหกรรม และเป็นหลักสูตรต้นแบบของหลายๆหลักสูตร”

ดร.วิฑูรย์ กล่าวถึงรายละเอียดการอบรมว่าการจัดอบรม วธอ.รุ่นที่ 9 นี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม 2567 โดยจัดอบรมทุกวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เวลา 17:00 น. – 19:00 น. ณ โรงแรม อโนมาแกรนด์ กรุงเทพ สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าอบรม หลักสูตร วธอ.รุ่นที่ 9 นี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์: www.ibid.in.th และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการอบรมของสถาบันฯ แล้วส่งกลับ มายังสถาบันฯ ได้ทาง E-mail : admin@ibid.in.th หรือ โทรสาร: 0-2241-0458 เพื่อทางคณะกรรม การสถาบันฯ จะได้พิจารณาคัดเลือก อนึ่ง สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ “มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม” โดยองค์กรภาคเอกชนร่วมกันบริจาคเงินทุนเพื่อจัดตั้งมูลนิธิและสถาบัน(วธอ.) เพื่อการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก ปัจจุบันมี ท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นประธานที่ปรึกษา และมีคุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ เป็นประธานมูลนิธิฯ