1

เทสโก้ โลตัส ระดมแจกจ่าย “ถุงกู้บ้าน”

                                     “กวาด ขัด ถู พื้นฟูมรดกโลก”

 

เทสโก้ โลตัส ระดมแจกจ่าย “ถุงกู้บ้าน” ฟรีจำนวนสองพันชุดแก่ผู้ประสบอุทกภัยได้นำไปทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือน ในกิจกรรม “รวมพลังล้านความดี คืนรอยยิ้มสู่ประเทศไทย” ภายใต้โครงการ 1 ล้านชั่วโมง ร่วมใจพัฒนาชุมชน โดยในวันเสาร์นี้ 26 พฤศจิกายน 2554 ผู้บริหารระดับสูงได้นำพนักงานกว่าพันคนร่วมกับชุมชนทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ ลานวัดราชบูรณะ ถนนชีกุล จ.พระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาทุกท่าน พบกันที่งานค่ะ