เทสโก้ โลตัส จับมือ ศศินทร์จัดรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยม

0
318
image_pdfimage_printPrint

เทสโก้ โลตัส จับมือ ศศินทร์จัดรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยม (Business Excellence Awards)

กรุงเทพฯ (17 กุมภาพันธ์ 2555): เทสโก้ โลตัส ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยม (Business Excellence Awards) เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) พัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่บริหารธุรกิจอย่างยอดเยี่ยม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณชาคริต ดิเรกวัฒนาชัย ผู้จัดการอาวุโส กิจการสาธารณะ เทสโก้ โลตัส กล่าว “นับเป็นครั้งแรกของวงการธุรกิจค้าปลีก รางวัลธุรกิจยอดเยี่ยม หรือ Business Excellence Awards เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ปณิธานของการ ซื้อและขายอย่างมีความรับผิดชอบ โดยเทสโก้โลตัสเล็งเห็นประโยชน์ของการจัดการแข่งขั้นในครั้งนี้ในสามด้านใหญ่ ๆ คือ

  • จะเป็นการยกย่องผู้ประกอบการ และสามารถสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ประกอบการ ที่มีการประกอบการที่ได้มาตรฐานด้วยการรับรองจาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เป็นโอกาสที่จะให้ผู้ประกอบการได้ทำการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานบริษัทของตนเอง หรือที่เรียกว่า Health Check ได้เห็นจุดเด่น จุดด้อย และจะสามารถวางแผนแก้ไขและพัฒนาธุรกิจของตนเอง
  • มีโอกาสเริ่มทำธุรกิจกับเทสโก้โลตัสและต่อเนื่องในระดับสากลในโอกาสต่อไป

การแข่งขันนี้เปิดโอกาสให้ทั้งคู่ค้าของเทสโก้ โลตัส และผู้ประกอบการที่ไม่ใช่คู่ค้าของเทสโก้ โลตัสในปัจจุบัน และรางวัลนี้ได้รับการรับรองและดำเนินการตัดสินโดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ปัจจุบันมีบริษัททั้งขนาดใหญ่ กลาง และย่อมที่ผลิตสินค้าจำหน่ายให้แก่ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่โดยตรงมีจำนวนกว่า 20,000 รายทั่วประเทศ และธุรกิจเหล่านี้ รับซื้อวัตถุดิบ ส่วนประกอบ หรือบริการ จากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของไทยอีกไม่ต่ำกว่า 500,000 บริษัท ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ให้กับประชากรกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ

ดังนั้นการการสร้างมาตรฐานให้แก่สินค้าที่ผลิตโดยผู้ประกอบการต่างๆ เหล่านี้ ให้มีมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย รวมทั้งตอบสนองรสนิยมและความต้องการของผู้บริโภค จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ เทสโก้โลตัสในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จะต้องเอาใจใส่และส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง

ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษติกา  คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “รางวัลธุรกิจยอดเยี่ยม (Business Excellence Award by SASIN) จะทำการคัดเลือกเพื่อมอบให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจกับผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่สมควรได้รับรางวัลใน 6 ด้านสำคัญ ซึ่งคือ “กุญแจ” สำคัญที่นำพาองค์กรธุรกิจไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

 

  • ด้านการสร้างยอดขายให้มีความเติบโตอย่างเนื่อง (Excellence Growth Awards)
  • ด้านการนำนวัตกรรมมาสร้างสรรค์ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ (Excellence Innovation Awards)
  • ด้านการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Excellence Quality Control Awards)
  • ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมด้าน  (Excellence Green Awards)
  • ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  (Excellence Product Design Awards)
  • ด้านการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร  (Excellence Employee Awards)

 

โดยทางสถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธานกรรมการตัดสิน ร่วมกับคณาจาร์ยของสถาบันและกรรมการภายนอก ที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้การพิจาณาเป็นกลาง เที่ยงธรรมและมาตรฐาน”

“การจัดทำรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยม (Business Excellence Awards) ของเทสโก้ โลตัส ครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วไป เพราะรางวัลอันทรงเกียรตินี้จะมีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจได้มีการพัฒนาและเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง” คุณชาคริต กล่าวสรุป

รางวัลนี้ นับเป็นครั้งแรกของวงการธุรกิจค้าปลีก สำหรับปีนี้เราได้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม และกำลังจะปิดรับสมัครสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.beathailand.com

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.