เทนเซ็นต์ คลาวด์ สนับสนุนการท่องเที่ยวสิงคโปร์จัดสัมมนาออนไลน์ผ่าน Tencent Cloud Conference และ VooV Meeting

0
58
image_pdfimage_printPrint

– เครื่องมือและแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ที่ใช้งานง่าย ช่วยสนับสนุนการจัดงาน China-Ready Webinar เพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับระบบนิเวศดิจิทัลของจีน

เทนเซ็นต์ (Tencent) ประกาศใช้ Tencent Cloud Conference และ VooV Meeting สำหรับการจัดสัมมนาออนไลน์ “China-Ready Webinar” ของคณะกรรมการ

การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัยในการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน พร้อมมอบประสบการณ์การประชุมออนไลน์ที่มีคุณภาพสูง

Tencent Cloud Meeting และ VooV Meeting ขับเคลื่อนด้วยโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นนวัตกรรมของเทนเซ็นต์ คลาวด์ โดยทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มปฎิบัติการสำหรับ

งานสัมมนาออนไลน์ China-Ready Webinar ซึ่งไม่เพียงทำให้การสำรองที่นั่ง (RSVP) และขั้นตอนการลงชื่อเข้าร่วมงานราบรื่นและปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังมอบประสบการณ์การประชุมผ่านคลาวด์

ที่แสนราบรื่น ทั้งยังอัดแน่นด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพอีกด้วย

นอกจากเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาออนไลน์บนแพลตฟอร์มของบริษัทแล้ว เทนเซ็นต์ยังแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภคชาวจีนร่วมกับวิทยากรหลายท่าน อาทิ ตัวแทนจาก STB, MaFengWo และ

Meituan Dianping โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสิงคโปร์ในการยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ผ่านการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ เช่น วิธีการส่งเสริมสถานะของสิงคโปร์ให้

แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับตลาดจีน และการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจีนในภูมิทัศน์ปัจจุบัน การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของ STB

ในการเสริมทักษะให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นฟูเมื่อเวลามาถึง

Poshu Yeung รองประธานกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศของเทนเซ็นต์ กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้ให้บริการ Tencent Cloud Conference และ VooV Meeting เพื่อสนับสนุนความ

พยายามของสิงคโปร์ในการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักท่องเที่ยวชาวจีน จากการที่คณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเครือข่ายที่กว้างขวางของเรา ซึ่งมอบความ

เสถียรของระบบได้อย่างเหนือชั้น China-Ready Webinar จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าเทนเซ็นต์มีความพร้อมที่สุดที่จะให้การสนับสนุนคณะกรรมการการท่องเที่ยว ตลอดจนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ

บริการทั่วโลก”

Juliana Kua กรรมการบริหาร คณะกรรมการท่องเที่ยวสิงคโปร์ ประจำภูมิภาคเกรทเทอร์ไชน่า กล่าวว่า “เพื่อให้เข้าถึง สร้างการมีส่วนร่วม และดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีศักยภาพสูง ทาง STB จึง

เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสิงคโปร์จะต้องทำความเข้าใจให้มากขึ้นเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ ของชาวจีน ซึ่งเทนเซ็นต์จะยังคงเป็น

พันธมิตรที่แข็งแกร่งสำหรับเราในส่วนนี้ และเราดีใจที่ได้ใช้ Tencent Cloud และ VooV Meeting สำหรับการจัดงาน China-Ready Webinar ของคณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์

นอกเหนือจากความร่วมมือในด้านอื่นๆ ที่เรามีร่วมกันแล้ว ความร่วมมือในครั้งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงถึงสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งของเราได้เป็นอย่างดี”

ทั้งนี้ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เทนเซ็นต์ได้ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ (UN) เนื่องในแคมเปญครบรอบ 75 ปีแห่งการสถาปนาองค์กร โดยมีการใช้ VooV Meeting เพื่อจัดงานประชุมที่ใหญ่ที่สุด

ในโลก ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความพยายามอันแรงกล้าของเทนเซ็นต์ในการเชื่อมโยงประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าด้วยกัน ขณะเดียวกัน เมื่อเร็วๆ นี้ เทนเซ็นต์ยังได้เข้าร่วมในโครงการ Global Education

Coalition ของ UNESCO โดยมีการแนะนำ VooV Meeting ให้นักเรียนและเยาวชนราว 1.2 พันล้านคนได้ใช้ในการเรียนทางไกลในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้กิจกรรมต่างๆ ต้อง

หยุดชะงักลง ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือที่สามารถให้สนับสนุนการจัดประชุมที่มีความคมชัดสูงผ่านคลาวด์ได้อย่างราบรื่น เสถียร และเชื่อถือได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่หลาก

หลายและในโอกาสต่าง ๆ

นอกจากนี้ เทนเซ็นต์ยังมีส่วนสนับสนุนการจัดประชุม World Intelligence Congress (WIC) ครั้งที่ 4 ในเดือนมิถุนายนนี้ ผ่านทาง Tencent Cloud Convention and

Exhibition Solution ซึ่งเป็นโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของเทนเซ็นต์ คลาวด์ โดยสามารถปรับการใช้งาน Tencent Cloud Conference

(TCC) ตามความต้องการของงานประชุมทั้งในแง่ของนวัตกรรมภายในแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันอัจฉริยะโดยอาศัยขีดความสามารถและประสบการณ์ที่กว้างขวาง การใช้โซลูชัน Tencent Cloud

Conference ช่วยให้งาน WIC สามารถรองรับผู้ชมพิธีเปิดงานทางออนไลน์ได้ถึง 58.6 ล้านคนผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆ กว่า 40 แพลตฟอร์ม รวมถึงผู้ร่วมงานประชุมอีกหลายแสนคนที่มาร่วมอภิปราย

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการหลอมรวมเทคโนโลยี AI เชิงลึกเข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก

สื่อมวลชนติดต่อ:

Irene Fung
Current Global
ifung@currentglobal.com