เชิญอบรม “รู้ก่อน กำไรก่อน … กฎหมายใหม่ภาษีออนไลน์” ในวันที่ 21 ก.พ. 62

0
507
image_pdfimage_printPrint

เชิญร่วมอบรม “รู้ก่อน กำไรก่อน … กฎหมายใหม่ภาษีออนไลน์”
เตรียมความพร้อมก่อนที่ทุกธุรกิจออนไลน์ต้องเข้าสู่ระบบภาษีในปี 65

บรรยายโดย :
ดร.บัณฑิต อุชชิน (นิติกรชำนาญการ กรมสรรพากร)

Highlight :
>> กฎหมายใหม่ภาษีออนไลน์เริ่มเมื่อใด บังคับใช้กับใครบ้าง ?
>> ขายของผ่าน Social Media, Website และ Application ต้องเสียภาษีทุกกรณีหรือไม่?
>> ธุรกิจออนไลน์แบบไหน ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง และเสียอย่างไร?
>> ต้องเตรียมตัวอย่างไร ? เมื่อกฎหมายใหม่ภาษีออนไลน์ถูกบังคับใช้
>> การป้องกันปัญหาด้านภาษีของธุรกิจออนไลน์ที่ต้องรู้
>> วางแผนภาษีธุรกิจออนไลน์อย่างไร ? ให้ธุรกิจกำไร
>> รู้ทันการตรวจสอบภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากร
>> แนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อพบว่าถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม

O วันพฤหัสบดีที่ 21 ก.พ. 62 เวลา 8.30 – 16.00 น.

Download รายละเอียดและกำหนดการ >> https://goo.gl/forms/WSjJ0Kvk3TMT1OgE3

☎ สอบถามเพิ่มเติม : คุณชาริณีฯ 02-3451128

ปิดรับสมัคร : 7 ก.พ. 62 หรือเมื่อเต็มจำนวน