เชิญร่วมงานสัมมนา Digital Era for Thailand: Beat the limits “หลุดพ้นขีดจำกัด พุ่งทะยานสู่ยุคดิจิทัล”

0
477
image_pdfimage_printPrint

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ ร่วมงานสัมมนา Digital Era for Thailand: Beat the limits “หลุดพ้นขีดจำกัด พุ่งทะยานสู่ยุคดิจิทัล” ศุกร์ที่ ๑๙ ต.ค. ๖๑ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ถ.รัชดาภิเษก

งานสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องแนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในโลกยุคปัจจุบันแก่สาธารณชน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาประเทศ สร้างแนวทางการบูรณาการในการดำเนินงานร่วมกันในด้านการพัฒนานโยบายที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายด้าน อาทิ คุณสมคิด จิรา
นันตรัตน์ ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ CLSA และการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ จากหลายภาคส่วน ทั้งผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลด้านการตลาดและผู้แทนจากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

งานสัมมนา Digital Era for Thailand: Beat the limits “หลุดพ้นขีดจำกัด พุ่งทะยานสู่ยุคดิจิทัล” จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบอลรูม ๑ ชั้น ๓ โรงแรมดิเอมเมอรัล ถ.รัชดาภิเษก เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ผู้สนใจ ลงทะเบียนร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียน คลิก https://goo.gl/forms/YBkpPkrDDzpmEpIe2ฃ