เครือเบทาโกรร่วมอนุรักษ์ผืนน้ำอย่างยั่งยืน

0
129
image_pdfimage_printPrint

นายถาวร กุลโชติ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ (ที่ 4 จากซ้าย) นายสมพงษ์ วิเชียรดี ผู้อำนวยการภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือเบทาโกร (ขวาสุด) และนายคมสันติ์ พินทะปะกัง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานสกลนคร (ซ้ายสุด) ร่วมเปิดงาน “วันผู้เลี้ยงปลากระชังร่วมใจ อนุรักษ์ผืนน้ำไว้ให้ยั่งยืน” พร้อมมอบ EM Ball บำบัดน้ำเสีย ให้กับตัวแทนเกษตรกร เพื่อปรับปรุงระบบนิเวศภายในเขื่อนลำปาวให้มีสภาพสะอาด และสมบูรณ์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานจาก 7 หมู่บ้าน จำนวน 120 คน ณ บริเวณเกาะมหาราช สะพานเทพสุดา อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์