อ.ค.ส. ดูงานการจัดการท่องเที่ยวยั่งยืนที่สวนสามพราน

0
179
image_pdfimage_printPrint

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ สวนสามพราน จ.นครปฐม คุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สวนสามพราน ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายการขับเคลื่อน สามพรานโมเดล หรือ โมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม ให้กับคณะผู้บริหาร และพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) นำโดย คุณบุญจันทร์ เจริญรัมย์ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมด้วย ดร.พีระพงษ์ กลิ่นละออ คุณธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG&CSR และคุณสุกิจ อุทินทุ ที่ปรึกษาด้าน CSR

ในการดูงานครั้งนี้ อ.ค.ส. ให้ความสนใจ ศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากฟังบรรยาย คณะได้เยี่ยมชมในหมู่บ้านปฐม แหล่งแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ฉายภาพการขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ยั่งยืนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ และเป็นแนวทาง ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ อ.ส.ค.ต่อไป