อีอีซี จับมือ เจโทร เดินหน้าส่งเสริมลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และออโตเมชั่น เพิ่มโอกาสทางธุรกิจผู้ประกอบการไทย สร้างคน งานใหม่ รายได้ดี [อัพเดท]

0
5624
image_pdfimage_printPrint

ดร.ลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการสายการลงทุนและการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี ร่วมแถลงข่าวกับนายอัทสึชิ ทาเคทานิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) จัดทำโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และออโตเมชั่นผ่านเว็บไซด์ งานสัมมนา “Thailand-Japan Collaboration on JETRO Robot Automation Project” พร้อมแถลงผลสำรวจอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และออโตเมชั่น โดยมีบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นที่สำคัญ ๆ เช่น DENSO Kawasaki Heavy Industries Misubishi Electric เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและขยายตลาดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ สนับสนุนให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และออโตเมชั่นในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่อีอีซีเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ อีอีซี ร่วมกับเจโทร พร้อมเป็นหน่วยงานกลางเชื่อมประสานความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบไทยและประเทศญี่ปุ่น ผลักดันการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และออโตเมชั่นเข้ามาในกระบวนการผลิตและบริการ ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทย อีกทั้ง ความร่วมมือครั้งนี้ได้สร้างช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และออโตเมชั่น ซึ่งจะยกระดับศักยภาพของบุคลากรและแรงงานของไทย ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่อีอีซีให้การส่งเสริมต่อเนื่อง ทั้งนี้ เทคโนโลยีหุ่นยนต์และออโตเมชั่น นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงจากผลกระทบโควิด-19 แล้ว ยังสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้ผู้ประกอบการและภาคเอกชน

สำหรับ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และออโตเมชั่นผ่านเวปไซด์ ที่จะมีข้อมูลจากบริษัทฯ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้านหุ่นยนต์เข้าร่วมกว่า 38 บริษัท และการจัดงานสัมมนา ฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 มีวิทยากรด้านหุ่นยนต์บรรยายความรู้นวัตกรรมหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ https://robot-automaiton.eeco.or.th/