อยุธยาซิตี้พาร์คจัดกิจกรรม “ปันน้ำใจสู่สังคม” ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย

0
204
image_pdfimage_printPrint

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ร่วมรับฟังบรรยายธรรม ในหัวข้อ “รู้เท่าทันทุกข์” โดย พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ซึ่งท่านเป็นพระวิทยากรได้รับเกียรติบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ มีผลงานเขียน 45 ปก นามปากกา ศ. สียวน และได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรผู้ทำคุณประโยชน์สาขาเผยแผ่ธรรมะในประเทศดีเด่น นอกจากนี้ภายในงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีอีกด้วย ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป บริเวณชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “อยุธยาซิตี้พาร์ค..รวมใจให้ชีวิต” เปิดรับบริจาคโลหิต เติมเต็มความต้องการกลุ่มโลหิตที่อยู่ในภาวะขาดแคลนและบริจาคดวงตาอวัยวะเพื่อส่งต่อความรักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น. ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค