หลักสูตร “มารู้จักกับ Relational Database และภาษา SQL”

0
182
image_pdfimage_printPrint

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มารู้จักกับ Relational Database และภาษา SQL”
วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
อบรมออนไลน์ผ่าน Webex Meetings
คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมหลักสูตร “มารู้จักกับ Relational Database และภาษา SQL” เนื่องจากข้อมูลถือเป็นส่วนสำคัญในการบริหารองค์กร ทุกองค์กรนั้นจำเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการ หรือดำเนินการงานต่างๆ รวมไปถึงการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ทำให้องค์กรสามารถบริหาร และวางแผนจัดการ หรือดำเนินการงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรศึกษาการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรอย่างมีระเบียบแบบแผน ด้วยความรู้พื้นฐานของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Databases) และภาษา SQL (Structured Query Language)
ดูรายละเอียดและลงทะเบียน ได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?event=relational-database-sql