ส.คช. จัดกิจกรรม Run with Elephant 2020 เพื่อระดมทุนช่วยช้างที่ได้รับผลกระทบวิกฤตโควิด – 19

0
389
image_pdfimage_printPrint

นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่แพร่ระบาดในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ส่งผลกระทบต่อเจ้าของช้างและปางช้างอย่างมาก หลายแห่งต้องแบกรับค่าใช้จ่าย ค่าจ้างควาญช้าง และค่าอาหารของช้าง จนต้องลดจำนวนควาญประจำช้างลง ทำให้เกิดปัญหาขาดคนหาอาหารเลี้ยงช้างและช้างไม่ได้รับการดูแลที่เพียงพอ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของช้าง กอปรกับ ส.คช. ได้รับการติดต่อจากปางช้างและผู้เลี้ยงช้างหลายแห่งจากทั่วประเทศที่ประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารช้างและสุขภาพของช้าง ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เพื่อขอรับการสนับสนุนอาหารช้างและการตรวจ รักษาช้างเจ็บป่วย อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงอาหารสำหรับช้างจำนวนมาก ในการดูแลรักษาช้างให้ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงทั้งประเทศ ในการนี้ ส.คช. จึงได้จัดกิจกรรมวิ่งกับช้าง (Run with Elephant 2020) เพื่อนำรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนช่วยเหลือช้าง สำหรับจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงอาหารช้าง เพื่อใช้ในการดูแลรักษาและบริบาลช้างเจ็บป่วย การบริบาลช้างในขณะพักฟื้นของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมสัตวแพทย์สัญจรที่ออกรักษาช้างทั่วประเทศ

โครงการวิ่งกับช้าง (Run with Elephant 2020) เป็นการวิ่งแบบสะสมระยะทาง จำนวน 50 กิโลเมตร จะวิ่งที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายในระยะเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2563 โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพียงแค่บันทึกผลการจับเวลาและระยะทางการวิ่งแต่ละครั้ง ส่งให้ ส.คช. เพื่อรวบรวมสถิติการวิ่งผู้ที่วิ่งครบระยะตามที่กำหนดจะได้รับใบรับรองการวิ่งสะสมระยะทางจาก ส.คช.

สำหรับรางวัลพิเศษที่ผู้เข้าร่วมวิ่งสะสมระยะภายใน ส.คช. นั้นก็คือ จะเป็นการสุ่มแจกรางวัล อาทิโปรแกรมฝึกเป็นควาญช้างและที่พักใน ส.คช. ฟรี สำหรับ 2 ท่าน ส่วนผู้ที่วิ่งสะสมครบระยะตามกำหนด
3 ท่านแรก จะได้รับสิทธิพักฟรีที่ ส.คช.

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.thailandelephant.org / facebook ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampang และสมัครเข้าร่วมโครงการวิ่งกับช้าง (Run with Elephant 2020) ได้ที่ https://forms.gle/BEpGZerg2nUp2Hf96 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 5482 9333