สุวรรณภูมิมอบหนังสือกว่า 3,000 เล่มให้โรงเรียนโดยรอบ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เยาวชน

0
99
image_pdfimage_printPrint

วันนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้มอบหนังสือให้กับโรงเรียน ห้องสมุด และศูนย์เยาวชนที่อยู่โดยรอบ ทสภ. จำนวน 40 แห่ง รวมแล้ว 3,040 เล่มตามโครงการ “มอบความรู้สู่ชุมชน สร้างสัมพันธ์สมานฉันท์สุวรรณภูมิ” โดยมีนางอโนชา พลินสุต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  ทสภ. เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ ทสภ. ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 โดยในปีแรก ทสภ. ได้จัดทำตู้ไม้สักพร้อมหนังสือมอบให้กับโรงเรียน ห้องสมุดและศูนย์เยาวชน และซื้อหนังสือเพิ่มเติมมอบให้ทุกปี โดยใน 4 ปีที่ผ่านมาได้มอบหนังสือไปแล้วกว่า 15,000 เล่ม