สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัคร English Summer Course in UK 2016

0
258
image_pdfimage_printPrint

OCSC_UK_Summer_re

สำนักงาน ก.พ.ขอเชิญผู้สนใจเรียนคอร์สภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา English Summer Course in UK 2016 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ อายุตั้งแต่ 10 ปี จนถึงระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สำนักงาน ก.พ. โทร. 02-547 1456 หรือ 02-547 1441 อีเมล์ anukoon@ocsc.go.th หรือ bousakorn.b@ocsc.go.th