สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร มอบเงินอุดหนุนให้แก่สถานประกอบกิจการที่พัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตนเอง

0
35
image_pdfimage_printPrint

นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร มอบเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ประกาศข้อ 7 ให้แก่สถานประกอบกิจการที่พัฒนาฝีมือแรงงานลูกจ้างของตนเองเกินร้อยละ 70 จำนวน 200 บาทต่อคน และตามประกาศข้อ 8 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของตน และได้ดำเนินการทดสอบให้กับลูกจ้าง โดยจะได้รับเงินอุดหนุนสาขาละ 10,000 บาท ประกอบด้วย
1. บริษัทไทยฮั๊วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร ได้รับเงินอุดหนุน ตามประกาศ ข้อ 8 จำนวน 10,000 บาท
2. บริษัท เอส.พี.ปิโตรเลียม (1994) จำกัด ได้รับเงินอุดหนุนตามประกาศข้อ 7 จำนวน 1,400 บาท
3. บริษัท อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด ได้รับเงินอุดหนุนตามประกาศข้อ 7 จำนวน 10,400บาท
4. บริษัท โตโยต้าสกลนคร จำกัด ได้รับเงินอุดหนุน ตามประกาศ ข้อ 7 จำนวน 10,000 บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 31,800 บาท ซึ่งเงินอุดหนุนดังกล่าวถือเป็นสิทธิประโยชน์ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จูงใจ ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างอย่างต่อเนื่อง