สัมมนา “การเตรียมไฟล์มาตราฐานสำหรับงานพิมพ์”

0
590
image_pdfimage_printPrint

สมาคมเปิดอบรมสัมมนา “การเตรียมไฟล์มาตรฐานสำหรับงานพิมพ์ดิจิทัล”
วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 กรุงเทพฯ
หัวข้อสัมมนา
การเตรียมไฟล์มาตรฐาน สำหรับการพิมพ์ดิจิทัล
การใช้โปรแกรมทางด้านกราฟิกอาร์ต
มาตรฐานไฟล์ PDF/X, PDF 2.0
มาตรฐานการจัดการสี
องค์ประกอบสำคัญในพื้นที่ออกแบบ และพิมพ์
การตรวจเช็คไฟล์ด้วยเครื่องมือ Preview, Preflight
ทดสอบทำงานจริง และพิมพ์จริง
โดย อาจารย์ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม และทีมผู้ช่วย

ค่าใช้จ่าย:
– บุคคลทั่วไป ราคา 2,000 บาท / 1 ท่าน
– สมาชิกสมาคมการพิมพ์ไทย
อบรม 1 ท่าน ราคา 1,700 บาท อบรม 2 ท่าน
ส่วนลดพิเศษเหลือ ราคา 3,000 บาท
**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย 3%
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิ้ง

สัมมนาหลักสูตร การเตรียมไฟล์มาตรฐาน สำหรับการพิมพ์งานดิจิทัล