สหประกันชีวิตร่วมสมทบทุนการศึกษา สอ.ฐานทัพเรือสัตหีบ

0
80
image_pdfimage_printPrint

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นายสหพล  สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ  นายฐาปกรณ์ ภูวมาส รองกรรมการผู้จัดการและ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีมอบทุนการศึกษา ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จังหวัดชลบุรี  พร้อมสมทบเงินจำนวน 50,000 บาท  สนับสนุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์  ณ สโมสรฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555

สำหรับกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบจำกัด นั้น ได้จัดเป็นประจำทุกปีและในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปี 12 โดยสมาชิกเสนอขอรับทุนทั้งสิ้น 245 ราย รวมเป็นเงิน 576,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น ประเภททุนเรียนดี ระดับ ม.ต้น ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 9 ทุน ระดับ ม.ปลาย ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 10 ทุน ระดับอาชีวศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 3 ทุน และระดับอุดมศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 3 ทุน  นอกจากนั้นยังมี ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ระดับอนุบาล ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 28 ทุน ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 95 ทุน ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 72 ทุน ระดับอาชีวศึกษาทุนละ 2,500 บาท จำนวน 12 ทุนและระดับอุดมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 13 ทุน