สระบุรีจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

0
526
image_pdfimage_printPrint

สำนักงานจังหวัดสระบุรีร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ แก่ข้าราชการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐกว่า 50 ท่าน เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารขององค์กรเผยแพร่สู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ไร่สมเกียรติโฮมเสตย์ ระหว่างวันที่ 17 -18 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยอาจารย์มนัสกวิญ ชางประยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและสื่อสารมวลชน (กรรมการผู้จัดการบริษัท พาวเวอร์ฟูล ครีเอชั่น จำกัด) และทีมวิทยากร มาให้ความรู้ในกิจกรรมครั้งนี้

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้มีการให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติเรื่องการนำเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อทำให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การผลิตคลิปวีดิโอด้วย Smartphone , การผลิตรายการผ่าน FanPage, การ Live สด ผ่านสื่อ Facebook และสื่อ Social ต่างๆ โดยได้มีหน่วยงานที่สนใจเข้าอบรมในกิจกรรมดังกล่าว เช่น สำนักงานประกันสังคม , ตัวแทนจากอำเภอต่างๆ , โรงเรียนในจังหวัด , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด , สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ , พาณิชย์จังหวัด , สำนักงานจังหวัดสระบุรีและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี เป็นต้น

เพิ่มเติม (บทสัมภาษณ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี) https://web.facebook.com/PowerfulTV/videos/550842705380206/