สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ทรูมูฟ เอช และใช้ทรูพอยท์แทนเงินบริจาค กับทรูยู กว่า 1 ล้านบาท จากโครงการ “Let Them See Love 2018”

0
397
image_pdfimage_printPrint

สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ทรูมูฟ เอช และใช้ทรูพอยท์แทนเงินบริจาค กับทรูยู กว่า 1 ล้านบาท จากโครงการ “Let Them See Love 2018”

สภากาชาดไทย โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล (ที่2 จากขวา) ผู้ช่วยเลขาธิการ – ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โดย นายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ (ขวา) ผู้อำนวยการ และศูนย์ดวงตา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก (ซ้าย) ผู้อำนวยการ รับมอบเงินบริจาคจากลูกค้าทรูมูฟ เอช ผ่าน SMS และจากลูกค้ากลุ่มทรูที่ร่วมแลกทรูพอยท์แทนเงินบริจาคผ่านทรูยู จำนวน 1,007,400 บาท ในโครงการ “Let Them See Love 2018” โดย นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ (ที่2 จากซ้าย) ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นตัวแทนส่งมอบ ซึ่งโครงการดังกล่าวเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น ริเริ่มขึ้นเพื่อระดมทุนสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตา

ทั้งนี้ ลูกค้าทรูมูฟ เอช ยังสามารถร่วมบริจาคทุนทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ผ่าน SMS ระบบทรูมูฟ เอช โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท* หรือ พิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท* แล้วส่งไปที่หมายเลข 91255 (*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใช้ 100 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 10 บาท ผ่านแอปทรูยู

โครงการ “Let Them See Love” จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยในปี 2018 นี้นำเสนอผ่านแนวคิดโฆษณา “Dream Transplants – ปลูก ถ่าย ฝัน” อันสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการบริจาคอวัยวะ ที่มีความหมายและให้ประโยชน์กับผู้บริจาค ผู้รับบริจาค ญาติพี่น้อง และคนรอบข้าง โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ต้องการที่จะสร้างแนวคิดใหม่ให้กับสังคมว่าการบริจาคอวัยวะนั้นเปรียบเสมือน “การมีชีวิตต่อ” ผ่าน “ความฝัน” และการ “ปลูกถ่ายฝัน”