1

สนับสนุนสุดยอดเทคโนโลยีล้ำสมัย

นายวาโย ตันติปาลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วาโย เทรด เซ็นเตอร์ จำกัด พร้อมคณะทำงาน ส่งมอบเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย ACCUNIQ เพื่อสนับสนุนการตรวจรักษาด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัยและได้มาตรฐาน โดยมี น.พ. องอาจ ดีศิริ พ.ญ. มาลินี บุณยรัตพันธ์ุ และ น.พ. เอกรินทร์ ลักขณาลิขิตกุล เป็นตัวแทนผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลชลบุรี