สถาบันสิริวิทยเมธี เยี่ยมชมดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา

0
309
image_pdfimage_printPrint

นิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และคณาจารย์ จากสำนักวิชาวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันสิริวิทยเมธี (VISTEC) เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษของดั๊บเบิ้ล เอ ที่เลือกใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งฟังบรรยายและการนำเสนอด้วยภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ ได้เข้าใจถึงที่มาของกระดาษที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาจนได้ต้นกระดาษ เหมาะกับการผลิตกระดาษคุณภาพ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกบนคันนา เป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างทางการเกษตรทำให้เกิดรายได้เสริมให้กับเกษตรกร และช่วยลดโลกร้อน นอกจากนั้นยังเรียนรู้แนวคิด “ทำของเสียไม่ให้เสียของ” โดยการนำของเหลือใช้จากการผลิตเยื่อและกระดาษมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้ภายในกลุ่มโรงงาน ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี