สถาบันพลาสติร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ เพื่อการพัฒนาทางสังคมเพื่อผู้พิการซ้ำซ้อน

0
280
image_pdfimage_printPrint

โดยเมื่อวันนี้ 28 ธันวาคม 2561
คณะผู้บริหารและพนักงาน สถาบันพลาสติก พร้อมใจร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการซ้ำซ้อน ณ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กผู้พิการซ้ำซ้อน และผู้ด้อยโอกาส ได้มีสิ่งขอที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตสำหรับใช้สอย
พร้อมกันนี้ ทางมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) ยังได้มีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายตลอดทั้งวันเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับน้องๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ความเข้าใจ ในการใช้ชีวิต การเข้าหาสังคมอีกด้วย