สถาบันการก่อสร้างฯ จับมือ สสว. ไกด์ผู้รับเหมาก่อสร้างSMEsไทย

0
438
image_pdfimage_printPrint

สถาบันการก่อสร้างฯ จับมือ สสว. ไกด์ผู้รับเหมาก่อสร้างSMEsไทย
ประเดิมปี 60 จำนวน 1,000 คน ปูเส้นทางสู่ผู้รับเหมามืออาชีพสิ้นสุดก.ย.นี้

สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือสสว. จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong / Regular Level ) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้มีการบริหารงานจัดการโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานการก่อสร้างที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งจากผู้บริโภค และผู้รับเหมารายใหญ่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ดังนั้นสถาบันการก่อสร้างฯ ในฐานะ หน่วยงานกำกับและดูแลยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างไทย มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีอยู่จำนวนมาก ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการSMEs ไทย สู่เส้นทางผู้รับเหมาก่อสร้างมืออาชีพ สถาบันการก่อสร้างได้ ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง การตลาด และการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ และการให้บริการกับคู่ค้า ให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0
สถาบันการก่อสร้างฯ ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการจำนวน 1,000 ราย แบ่งเป็น การให้ให้คำปรึกษาเชิงลึกจำนวน 300 ราย เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 จนถึงเดือนกันยายนนี้ หากผู้ประกอบการที่มีความสนใจ ยังสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย โทร 02-2820501