1

สถานทูตสหรัฐอเมริการ่วมมือกับกรุงเทพมหานคร นำขบวนจักรยานปันปั่นร่วมรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพมหานคร   ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร (กลาง) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นางคริสตี้ เอ เคนนี่ย์ (ซ้าย) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นำขบวนเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา ข้าราชการกรุงเทพมหานคร นักศึกษาและประชาชน กว่า 100 คน ร่วมงาน Riding for The Greener Future กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเดือนแห่งการรักษาสิ่งแวดล้อมของสถานทูตฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตร่วมกัน รักษาสิ่งแวดล้อมของกทม. ทั้งนี้ โครงการจักรยานสาธารณะปันปั่น โดยกรุงเทพมหานคร ได้นำรถจักรยานจำนวน 140 คัน มาให้บริการแก่ผู้ร่วมงานได้ยืมปั่นโดยรอบเส้นทางจากสถานีรถไฟฟ้าราชดำริ ผ่านสวนลุมพินีด้านถนนพระรามที่สี่ ไปยังบ้านพักเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา บนถนนวิทยุ

หน้า กทม