สถานทูตนิวซีแลนด์หนุนการกระชับความสัมพันธ์ทางการศึกษา ระหว่างนิวซีแลนด์กับกับไทย

0
627
image_pdfimage_printPrint

ฯพณฯ นายเมอร์เรย์ แม็คคัลลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์ และ ฯพณฯ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษในประเทศนิวซีแลนด์

 

นายแม็คคัลลีได้พบปะกับส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ 40 คนที่ผ่านการอบรมผู้เชี่ยวชาญในหลักสูตร “การสนทนาภาษาอังกฤษขั้นสูง” (Advanced Oral Communication) ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้ว หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ซึ่งสถาบันภายใต้กระทรวงการต่างประเทศของไทย กับสองสถาบันการศึกษาชั้นนำในนิวซีแลนด์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งเวลลิงตัน (Victoria University of Wellington) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโอ๊คแลนด์ (Auckland University of Technology)

 

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง และกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงสำนักราชเลขาธิการ โดยทั้งหมดต่างบอกเล่าถึงประสบการณ์ประทับใจในระหว่างเข้าร่วมอบรมในนิวซีแลนด์ ขณะที่นายแม็คคัลลีระบุว่าโครงการดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและนิวซีแลนด์ อีกทั้งยังระบุด้วยว่าการฝึกอบรมภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากสำหรับรัฐบาลไทย และถือเป็นสาขาที่เป็นจุดแข็งขององค์กรผู้ให้บริการทางการศึกษาในนิวซีแลนด์

 

นอกจากนี้ รัฐบาลนิวซีแลนด์ยังให้การสนับสนุนประเทศไทยในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ โดยมอบทุนการศึกษา 4 ทุนที่แก่ครูชาวไทยเพื่อไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ในปีการศึกษา 2013

 

โครงการเหล่านี้มุ่งให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่จะรวมประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.