สดช.เปิดแผนขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

0
194
image_pdfimage_printPrint

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ที่ 5 จากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) แถลงยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นำประเทศสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในเวทีประชาคมโลก โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 803 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
***************************************************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด
คุณสุดา ศรีบุศยดี โทร.089-068-4345 / คุณนัทธมน บุญช่วย โทร. 090-986-9921