ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล บริการฟอกไต สิทธิข้าราชการ และประกันสังคม ( เบิกได้ตามวงเงิน ) สิทธิข้าราชการ

0
317
image_pdfimage_printPrint

• ใช้สิทธิฟอกไต้ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
• รพ.ตั้งเบิกให้ 2,000 บาท / ครั้ง
สิทธิประกันสังคม
• ใช้สิทธิฟอกไตได้ 2-3 ครั้ง / สัปดาห์
• รพ.ตั้งเบิกให้ 1,500 บาท / ครั้ง
• สิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม (เบิกจ่ายตรง)
• ให้บริการผู้ป่วยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย ไปจนถึงการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
• สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย สะอาดและปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
• ทีมแพทย์อายุรศาสตร์โรคไต และพยาบาลที่ผ่านการอบรมพยาบาลไตเทียม
ซึ่งรักษาคุณภาพตามมาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
• บริการฟอกแบบ Hemodialysis, On-line Hemodiafiltration
• มีระบบทีม Ambulance รับ-ส่งผู้ป่วย

เวลาทำการ : ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิทย์

สอบถามและรับคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ไตเทียม ชั้น 3 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โทร. 02 836 9999 ต่อ 3521-2