ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) จัด RISC Talk ครั้งที่ 2 เดินหน้ามอบความรู้สู่สังคม

0
428
image_pdfimage_printPrint

บรรยายใต้ภาพ ดร.ศิรินาถ แสณภ์ เจมิสัญฐ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการ การพัฒนาผลกระทบทางสังคม งานแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อสังคม และ คุณชนินทร์ กุลสุรกิจ (ขวา) สถาปนิกวิจัย ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)

2 ตุลาคม 2561, กรุงเทพฯ–ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) เดินหน้าจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อมอบความรู้สู่สังคม นั่นก็คือ “RISC Talk” ครั้งที่ 2 การบรรยายที่เน้นการคิดและประยุกต์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อ Well-being ในรูปแบบต่างๆ ภายใต้หัวข้อ “Psychology for Well-being in the Built Environment” บรรยายโดย ดร. ศิรินาถ แสณภ์ เจมิสัญฐ์ ผู้อำนวยการ การพัฒนาผลกระทบทางสังคม งานแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อสังคม และหัวข้อ “Simulation for Well-being” บรรยายโดย คุณชนินทร์ กุลสุรกิจ สถาปนิกวิจัย ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)

โดยมีผู้ร่วมฟังบรรยายพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้กว่า 75 คน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำขวดน้ำหรือกระติกน้ำส่วนตัวมาเองเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้แก้วกระดาษหรือขวดพลาสติก ณ ศูนย์ RISC ชั้น 4 อาคารแมกโนเลีย ราชดำริ บูเลอวาร์ด

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อแบ่งปันความรู้ แนวคิดจากงานวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้จริงในอาคาร เพื่อช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนร่วมกันทำได้ โดยเริ่มต้นจากงานวิจัย การทำความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว ทั้งสภาพแวดล้อม พลังงาน คุณภาพอากาศ ความรู้สึกร้อนหนาว สุขภาพ หรือแม้แต่ความรู้สึกจากการรับรู้ของมนุษย์ เพื่อค้นคว้าหาแนวทางในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่ภายในอาคารได้อย่างครบถ้วน

สำหรับการบรรยายในหัวข้อ “Psychology for Well-being in the Built Environment” โดย ดร. ศิรินาถ แสณภ์ เจมิสัญฐ์ ผู้อำนวยการ การพัฒนาผลกระทบทางสังคม งานแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อสังคม ผู้บรรยาย นำกรณีศึกษาจากที่ต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะในแง่มุมของจิตวิทยาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มาช่วยไขข้อสงสัย ในคำถามที่ว่า เราใช้เวลาแต่ละวันอยู่บนถนนนานเท่าไร? ความสำคัญของ ”คน” กับที่ทำงาน สภาพแวดล้อม และนโยบายองค์กรที่ส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นอย่างไร เหมือนกันทุกที่กับทุกลักษณะงานมั้ย? และการทำงานจากที่บ้านนั้นดีสำหรับทุกๆ คนจริงหรือ?

ในส่วนของการบรรยายในหัวข้อ “Simulation for Well-being” โดย คุณชนินทร์ กุลสุรกิจ สถาปนิกวิจัย ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน(RISC) ผู้บรรยาย ได้บอกเล่าว่า การจะพัฒนาโครงการเพื่อให้คนที่อยู่ภายในอาคารมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้น สามารถทำได้ด้วยกระบวนการคิดและวิจัย ที่ดำเนินงานด้วยการการเก็บข้อมูลในพื้นที่จริง การใช้เครื่องมีอจำลองคาดการณ์อย่างเป็นระบบ ทั้งด้านอุณหภูมิ การระบายอากาศ แสงสว่างที่พอเหมาะ ตลอดจนนำไปประยุกต์ในการออกแบบอาคารจริง เพื่อความสบาย ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า สุขภาพที่ดี จนเกิดเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างแท้จริง

“การไหลเวียนของอากาศ เป็นอีกเรื่องที่สำคัญอย่างมากต่อการออกแบบอาคารและที่อยู่อาศัย เพราะช่วยในเรื่องการระบายอากาศที่ดี จะช่วยพัดพาอากาศเสียออกจากห้องหรืออาคาร ลดการสะสมความชื้น เชื้อรา และเชื้อโรคภายในอาคารได้ ช่วยในเรื่องของการหมุนเวียนอากาศ เกิดลมพัดผ่านตัวอาคาร ช่วยให้รู้สึกสบายเวลาอยู่ในห้อง ช่วยลดการสะสมความร้อน และความชื้น ลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ที่สามารถทำให้เราประหยัดค่าไฟฟ้าได้ ซึ่งการระบายอากาศจะมีประสิทธิภาพ หรือลมพัดเข้าห้องได้ดีนั้น เกิดจากการทำ Simulation หรือการจำลองสภาวะการไหลของกระแสลม เพื่อหาตำแหน่งหน้าต่างที่เหมาะสม ซึ่ง Simulation สำหรับอาคารยังมีอีกหลายแบบ และในปัจจุบันโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้ให้ความใส่ใจ เพื่อสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยนั่นเอง”

###

เกี่ยวกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) คือศูนย์การวิจัยชั้นนำด้านความยั่งยืน ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ มีพื้นที่ทั้งหมด 990 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 8 โซน มีการติดตั้งระบบอัจฉริยะ (Intelligent System) ตรวจจับการใช้พลังงานและตรวจจับคุณภาพอากาศ (IAQ) และควบคุมในทุกพื้นที่ เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้อยู่ภายในศูนย์ฯ

นอกจากนี้ศูนย์ RISC ยังได้รับการรับรองมาตรฐานจาก WELL Building Standard จาก the International WELL Building Institute (IWBI) เป็นแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการออกแบบเพื่อสุขภาวะและความยั่งยืน ทั้งนี้ RISC มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการอสังหาริมทรัพย์ และเป็นที่ตั้งของ Eco Material Library ซึ่งมีการรวบรวม แสดงรายละเอียดและตัวอย่างวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า 300 รายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ RISC สามารถติดตามได้ที่ www.risc.in.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/riscwellbeing

เกี่ยวกับ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทดีที (DTGO Corporation Limited – DTGO) โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยทั้งแบบบ้านเดี่ยวและคอนโดมีเนียม และอสังหาริมทรัพย์แบบมิกซ์ยูส โดย MQDC ได้มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ แมกโนเลียส์ และวิสซ์ดอม

MQDC ได้ให้การรับประกัน 30 ปีในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีเยี่ยม

จากพันธกิจของเราที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับทุกคน MQDC จึงได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมรอบโครงการ

ที่ MQDC เราใส่ใจทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.mqdc.com

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ :
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)
คุณพันธมาศ เมืองรัตน์ (ตุ๊กตา)
VP, Corporate Communications & Stakeholder Relations
Corporate Marketing Department, DTGO
M: 062 895 3636
E: pantamas_ma@dtgsiam.com

คุณธนะโรจน์ สิทธาธีระวัฒน์ (ตุลย์)
Manager, Corporate Communications & Stakeholder Relations
Corporate Marketing Department, DTGO
M: 064 636 2414
E: thanaroht_si@dtgsiam.com