1

ศูนย์คุณธรรม เดินหน้าคัดเลือกรางวัล “THAILAND MORAL AWARDS 2023” เฟ้นหา สื่อ บุคคล ชุมชน และองค์กร หนุนสร้างสรรค์สังคมคุณธรรมและสร้างแรงบันดาลใจสู่สังคม

ศูนย์คุณธรรม จัดงานรางวัลTHAILAND MORAL AWARDS 2023” ค้นหาสื่อ  บุคคล  ชุมชนและองค์กร จากพื้นที่เล็ก ๆ กระจายสู่ระดับภูมิภาค จังหวัด และระดับประเทศ เพื่อขยายผลความดีสู่สาธารณะ ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศ  ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามด้านพฤติกรรม เกิดเป็นอัตลักษณ์ของคนไทย สู่สายตานานาชาติต่อไป

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว รางวัลTHAILAND MORAL AWARDS 2023” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ร่วมแถลงข่าวฯ ณ ห้อง Function Eleven ชั้น 11 โรงแรม สยามแอ็ทสยาม ดีไซน์  โฮเทล กรุงเทพฯ และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand

วันนี้ (30 เมษายน 2567) รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เปิดเผยว่า ศูนย์คุณธรรม ดำเนินการค้นหาและยกย่อง สื่อ บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้รางวัล “THAILAND MORAL AWARDS 2023” เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนเกิดการตื่นตัวและกระตุ้นจิตสำนึก ตระหนักถึงการสร้างสรรค์สังคมคุณธรรมและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่อสร้างพื้นที่ความดีให้เกิดขึ้น “คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปี 2567 เป็นปีที่ 4

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัล THAILAND MORAL AWARDS 2023 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. ประเภทสื่อ แบ่งเป็น 9 สาขา ได้แก่ สื่อละคร, สื่อภาพยนตร์, คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเซียลมีเดีย, สื่อโฆษณ, บทเพลง, รายการวิทยุ, รายการโทรทัศน์, สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล สาขาละ 3 รางวัล รวม 27 รางวัล ซึ่งจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม 162,000 บาท 2. ประเภทบุคคล แบ่งเป็น ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงและผู้สร้างแรงบันดาลใจ จำนวน 50 รางวัล จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมเกียรติบัตร และ 3. ประเภทชุมชนและองค์กร ที่มีการส่งเสริมระบบเครดิตทางสังคม (Social Credit) หรือมีระบบส่งเสริมความดีที่องค์กร ชุมชนนั้นๆ ได้กำหนดขึ้น เพื่อมารองรับการทำความดี (MORAL  CREDIT) จำนวน 50 รางวัล จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ (รวม 127 รางวัล) เพื่อสร้างพื้นที่ความดีให้เกิดขึ้นในสังคม ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ขยายผลความดี ที่ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นแนวทางในการเผยแพร่ขยายผลต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางต่างๆ และ Hall of Fame แพลตฟอร์มออนไลน์ของศูนย์คุณธรรม  

และในวันนี้ ผู้ที่เคยได้รับรางวัล MORAL AWARDS 2022 มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และจุดประกายความคิดSoft Power พลังแห่งการสร้างสรรค์สู่คุณธรรม” ประกอบด้วย ผู้แทนรางวัลประเภทสื่อ สาขาละคร คุณณิธิภัทร์ เอื้อวัฒนสกุล เจ้าของบริษัท มาสเตอร์วัน วีดีโอ โปรดักชั่น จำกัดผู้ผลิตละครเรื่องม่ามี้ที่รัก ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ผู้แทนรางวัลประเภทบุคคล พันตำรวจโท  วีระ นุชศิลป์ รองผู้กำกับการจราจรตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา และนายสนอง เป้าชุมแสง ผู้ใหญ่บ้านหนองเต็ง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้แทนรางวัลประเภทชุมชน/องค์กร นายประวิทย์ รัตนพงศ์ ผู้ใหญ่บ้านม้าร้อง ชุมชนบ้านม้าร้อง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายสยาม เศรษฐบุตรผู้อำนวยการสายงานสื่อสารองค์กร บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)

รางวัล THAILAND MORAL AWARDS 2023 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 14 มิถุนายน 2567 ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมาคม องค์กรต่างๆ ร่วมเป็นคณะทำงานในการพิจารณาคัดเลือกผลงานและผู้เหมาะสมควรค่าแก่การได้รับรางวัลฯ โดยจะมีพิธีมอบรางวัล THAILAND MORAL AWARDS 2023 ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกภาคส่วนในสังคมจะให้ความสำคัญ ตระหนักถึงการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม โดยเริ่มจากตัวบุคคล ชุมชน และองค์กร จากพื้นที่เล็ก ๆ กระจายสู่วงกว้าง สังคมที่อยู่ร่วมกันด้วยความดีความถูกต้องและมีความเป็นธรรม ทำให้ทุกคนมีความสุขและเกิดพลังในการพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรือง รวมทั้งสร้างการรับรู้และเกิดความตระหนัก กระตุ้นจิตสำนึกในเชิงพฤติกรรม ขยายผลความดีสู่สาธารณะ ยกย่องให้คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศเพื่อสรรค์สร้างสังคมคุณธรรมต่อไป” ทั้งนี้ ขอความร่วมมือพี่ๆ น้องๆ สื่อมวลชนร่วมกันขยายผลความดีที่ควรค่าแก่การยกย่องนั้น เพื่อสะท้อนต่อระบบที่มีคุณธรรม และเป็นแนวทางในการปรับใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมบ้านเมืองเราต่อไป เพราะ คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม คุณธรรม คุณทำได้” รศ.นพ.สุริยเดว กล่าว

ผู้สนใจสามารถเสนอผลงานและรายชื่อ ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้คือ 1. ทางเว็บไซต์ www.thailandmoralawards.com 2. ทางไปรษณีย์ และ 3. ส่งผลงานด้วยตนเอง ที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ 69/16-17 อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ทั้งนี้ จำเป็นต้องแนบไฟล์ผลงานบันทึกลงแฟลชไดรฟ์ (ไฟล์ AVI, WMV, MP4, MOV ฯลฯ ไฟล์เอกสาร PDF และ Link ผลงาน)