ศอช. ห่วงสุขอนามัยของหญิงตั้งครรภ์ มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

0
75
image_pdfimage_printPrint

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) กรมอนามัย มีความห่วงใยในสุขภาพของคนไทยในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ จึงได้ลงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว ประกอบด้วย ชุดสุขอนามัย จำนวน 300 ชุด, ชุดภาพพลิกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จำนวน 500 ชุด, ชุดทำคลอดสะอาด จำนวน 60 ชุด และเครื่องชั่งน้ำหนักทารกแรกเกิด จำนวน 10 เครื่อง ผ่านสำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่อำเภออมก๋อย เพื่อส่งมอบต่อให้หญิงตั้งครรภ์ หมอตำแย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป เพื่อส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ให้หญิงตั้งครรภ์มีการป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

อย่างไรก็ดี มีข้อแนะนำในการดูแลตัวเองของหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร ดังนี้ 1.ปิดปากทุกครั้งที่ไอจาม หรือไอจามใส่ข้อศอกของตัวเอง 2.สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปนอกบ้าน หรือไปในที่สาธารณะ 3.หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิด หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย 4.ล้างมือให้มากด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป 5.ปฏิบัติตัวตามข้อควรระวังที่แพทย์แนะนำ และถ้ามีอาการป่วยให้รีบไปหาหมอ และ 6.การให้นมบุตรสามารถให้นมบุตรได้ปกติ แต่ต้องมีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างเคร่งครัดโดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมืออย่างถูกวิธี ห้ามใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า จมูกหรือปากรวมถึงการหอมแก้มลูกด้วย