ว.บัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม – สมาคมการค้าเอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์ เซ็น MOU พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล ยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษา

0
522
image_pdfimage_printPrint

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามเอ็มโอยูความร่วมมือทางวิชาการกับ สมาคมการค้าเอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทรัพยากรบุคคล ยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษา เดินหน้า Thailand 4.0
เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่8จากขวา) ,รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ (ที่7จากขวา) และ คุณวรกร ชำนาญไพศาล นายกสมาคมการค้าเอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์(ที่6จากซ้าย) ,คุณพชรกร ศรีบุญ อุปนายกสมาคมการค้าเอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์ และคุณวาสนา ชำนาญไพศาล อุปนายกสมาคมการค้าเอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมและสมาคมเอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาของสมาคมฯในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
โดยภายในงาน ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกิจการนักศึกษา(ที่5จากขวา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม ได้ให้การต้อนรับ ท่านธัชไท ถมังรักษ์สัตว์ อดีตกงสุลใหญ่เมืองเซียะเหมิน(ที่5จากซ้าย), นายกสมาคมธุรกิจร้านอาหาร, นายกสมาคมการค้าเครื่องกีฬา ,ผู้บริหารสมาคม และผู้ประกอบการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม ครั้งนี้ด้วย
โดย รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาฯ กล่าวว่า สังคมยุคใหม่เป็นสังคมที่ต้อง “รอบรู้ รู้เร็ว รู้ทัน” พร้อมทั้งต้องมี “ทักษะ” ตลอดจน “เทคนิคกลยุทธ์” ที่ต้องเผชิญหน้าและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การศึกษาในระดับที่สูงจะประกอบไปด้วย “กรอบวิชาการ” และ “องค์ความรู้ เชิงคลาสสิค ยังมีความจำเป็นอยู่มากเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญ แต่ในขณะเดียวกันการกำหนดแนวคิดหรือ “ระบบความคิด” และทิศทางในกรอบใหม่ เพื่อกำหนดเทคนิคกลยุทธ์ในการเตรียมพร้อมกับ “สังคมโลกยุคใหม่”มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งยวด ดังนั้นบุคลากรจึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ในระดับที่สูงขึ้น
รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ จึงได้ร่วมหารือกับสมาคมการค้าเอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์ในประเด็นความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรบุคคลของสมาคมฯให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยทางมหาวิทยาลัยฯ จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่ต่ำกว่าบุคคลทั่วไป และร่วมสร้างเครือข่ายทางการศึกษา วิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ผลงานทางวิชาการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาหน่วยงานของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน

ด้านนายวรกร ชำนาญไพศาล นายกสมาคมฯ กล่าวว่า จุดประสงค์ของการลงนามในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะผลักดันให้เอสเอ็มอีไทยให้ไปโกอินเตอร์ได้จริง เพราะหลังจากได้ก่อตั้งสมาคมการค้าเอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์มา ก็ได้มองเห็นจุดอ่อนการส่งออกกของเอสเอ็มอีไทยทางด้านการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการหรือทางด้านภาษา
ดังนั้นสมาคมการค้าเอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์จึงได้เลือก วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุมซึ่งมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการในการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการและส่งเสริมให้บุคลากรยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษา ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก อันเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลอันจะมีผลไปถึงการพัฒนาองค์การ การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #SPUPROUD #SPUสร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ #SPU-We create Professional by Professionals