วิศวะฯศรีปทุม สุดเจ๋ง! คว้ารางวัลชนะเลิศ “นวัตกรรมการจัดการพลังงานดีเด่น” ประเภทหน่วยงาน ของ พพ.

นัมเบอร์วัน “ศิษย์เก่า” วิศวะ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมการจัดการพลังงานดีเด่น ประเภทหน่วยงาน ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับทีมศิษย์เก่าและอาจารย์คนเก่ง จากรั้ววิศวกรรมศาสตร์ SPU ประกอบด้วย นายวสก วิชญ์สันต์กุล ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ,นายสมเกียรติ โสะหาบ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ่า และผศ.ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ อาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากบริษัท ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด ที่ผนึกกำลังโชว์ศักยภาพความรู้ความสามารถ คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมการจัดการพลังงานดีเด่น ประเภทหน่วยงาน จากผลงาน “Automated Fault Detection and Diagnostics-Based AI and IoT Platform for a Chiller Air-Conditioning System” จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
สำหรับผลงานฯ ดังกล่าว เป็น Platform บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะสำหรับปรับอากาศแบบเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) สามารถวินิจฉัยปัญหา ข้อผิดพลาดได้ตรงจุด ทำนายการซ่อมบำรุงได้ล่วงหน้า นำไปสู่การประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
AFDD Platform เป็นระบบ Energy Management Information System (EMIS) รายแรกของประเทศไทยที่สามารถช่วยวินิจฉัยการสิ้นเปลืองพลังงานอัตโนมัติสำหรับระบบอากาศที่มีการใช้งานเครื่องทำน้ำเย็น หรือ Chiller โดยนำ Machin Learning Algorithm, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์, การสร้าง Big Data Platform จากการเชื่อมระบบอัตโนมัติ (Building Automation System : VAS) เดิมของอาคาร และการใช้ loT Platform มาช่วยในการวินิจฉัยปัญหาของความผิดพลาดเทียบกับค่ามาตรฐาน ส่งผลให้สามารถเข้าแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด สามารถช่วยลดพลังงานได้กว่าร้อยละ 5-10 โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุน และในการประกวดในครั้งนี้ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดจะถูกนำไปเผยแพร่สู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆอีกด้วย
สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 185 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทบุคคลทั่วไป 90 ผลงาน ประเภทหน่วยงาน 95 ผลงาน ซี่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 26 รางวัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) รางวัลนวัตกรรมการจัดการพลังงานดีเด่น จำนวน 10 รางวัล แบ่งเป็นประเภทบุคคล 5 รางวัล ประเภทหน่วยงาน 5 รางวัล เงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท โดยรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลได้แก่ ผลงาน “เรือไฟฟ้าพลังงานสะอาด (แสงอาทิตย์และลม)” ของนายสุวรรณ พิทักษ์สินธร และรางวัลชนะเลิศประเภทหน่วยงาน ได้แก่ ผลงาน “Automated Fault Detection and Diagnostics-Based AI and IoT Platform for a Chiller Air-Conditioning System” ของบริษัท ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด
2) รางวัลพิเศษ ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมการจัดการพลังงานดีเด่นด้วยเทคโนโลยี 4.0” “รางวัลนวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ” และ “รางวัลผลงานนวัตกรรมสร้างแรงบันดาลใจ” รวมจำนวน 16 รางวัล ซึ่งจะได้รับ โล่ และใบประกาศเกียรติคุณ