ลีอองจิน เพิ่มศักยภาพบุคลากร เน้นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านเหล็กกล้าคุณภาพสูง

0
669
image_pdfimage_printPrint

บริษัท ลีอองจิน สเปเชียล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน” ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ลีอองจิน สเปเชียล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพแก่บุคลากรกว่า 100 คน เน้นการทำงานให้สามารถปรับตัวเพื่อพัฒนาให้ก้าวล้ำทันยุคดิจิทัลและเปิดใจยอมรับเรียนรู้และค้นหาแนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ร่วมกัน รวมถึงปรับตัวเพื่อให้รู้เท่าทันนวัตกรรมอยู่ตลอดเวลา
นายมนัสกวิญ ชางประยูร วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและสื่อสารมวลชน กรรมการผู้จัดการบริษัท พาวเวอร์ฟูล ครีเอชั่น จำกัด กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ นอกจากเป็นการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการทำงานที่มุ่งเพิ่มปริมาณและคุณภาพแล้ว ยังเน้นบรรยากาศที่ผู้ปฏิบัติมีความสุขความพอใจและเต็มใจลงทุนลงแรง เพื่อให้ผลงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งการจูงใจในการทำงาน (work motivation) ซึ่งผู้บริหารให้ความสำคัญการพัฒนาบุคลากรรวมไปถึงธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า จึงเป็นที่มาของการฝึกอบรมในหัวข้อ การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน ทั้งยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในงานได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงพัฒนาความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเพิ่มจิตสำนึกในการทำงาน จิตสํานึกรักองค์กร สร้างความเข้าใจอันดีของบุคลากรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานภายในองค์กรได้เพื่อความเจริญเติบโตแบบยั่งยืนอีกด้วย
บริษัท ลีออง จิน สเปเชียล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นศูนย์กลางผู้จำหน่ายเหล็กเกรดพิเศษ ใบเลื่อยสายพานและเครื่องเลื่อยสายพาน พร้อมงานบริการปาดเจียร์ผิว และตัดพับขึ้นรูปตามแบบ อย่างครบวงจรในประเทศไทย ปัจจุบันมีสำนักงานและคลังเก็บสินค้าขนาดใหญ่ บนเนื้อที่กว่า 7.5ไร่ ณ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

นอกจากนั้น บริษัท ลีออง จิน สเปเชียล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ยังมีการประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตเหล็กชั้นนำของโลกอย่าง Dillinger Hutte GTS ในประเทศเยอรมนี และ ArcelorMittal ประเทศฝรั่งเศส ท้งยังมีสินค้าเหล็กที่มีคุณภาพหลายประเภท ประกอบด้วยเหล็กทำเครื่องจักร เหล็กทำเครื่องมือ เหล็กทำแม่พิมพ์พลาสติก เหล็กแผ่นทนการสึกกร่อน เหล็กแผ่นโครงสร้างทนแรงดึง เหล็กรับแรงดัน เหล็กแผ่นทนการกัดกร่อนจากสภาพน้ำและอากาศ และใบเลื่อย Lenox ผลิตภัณฑ์เหล็กทุกชนิดเป็นไปตามมาตรฐานสากลของ EN ASTM AISI JIS และบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 ซึ่งเป็นเครื่องรับรองได้ว่า บริษัท ลีออง จิน สเปเชียล สตีลฯ ได้มุ่งเน้นถึงความสำคัญในทุกรายละเอียดของคุณภาพสินค้าและบริการ

บริษัท ลีออง จิน สเปเชียล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
โทร.(662) 705-0930, 315-1466, 330-3101
โทรสาร. (662) 705-0932, 315-1354 (Sales)