ร่วมค้นหาแนวทางสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ กับผู้คว้ารางวัล ELMA 2017

0
320
image_pdfimage_printPrint

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ เชิญผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ ค้นหาแนวทางพัฒนาสู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ ผ่านประสบการณ์ตรงของผู้ชนะการประกวดรางวัล ELMA 2017 ในงานเสวนาในหัวข้อ “ELMA รางวัลเกียรติยศ เส้นทางสู่ความเป็นเลิศโลจิสติกส์ไทย” วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมแอมเบอร์ 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา สำรองที่นั่งด่วน รับจำนวนจำกัด โทร 0 2256 9918 หรือ 089 078 3466
โอกาสสำคัญเพื่อผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ เท่านั้น ที่จะได้รับฟังแนวทาง และกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริหารจัดการตามหลักมาตรฐานระดับสากลโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนกรรมการพิจารณารางวัล ELMA 2017 ได้แก่ คุณจิรภัทร ธนโชติกีรติ ผู้แทนสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และคุณชุมพล สายเชื้อ เลขาธิการสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย พร้อมคุณอุดม ศรีสงคราม กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี คาร์โก จำกัด ผู้คว้ารางวัล ELMA Award 2017 สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Service) ที่จะมาแบ่งปันมุมมอง และแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกส์ขององค์กรจนสามารถคว้ารางวัล ELMA 2017 มาครอบครอง ดำเนินรายการเสวนาโดย คุณราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส์ และตัวแทนคณะกรรมการพิจารณารางวัล ELMA 2017
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ โทร. 0 2256 9918 หรือ 089 078 3466 อีเมล elmaaward@gmail.com รับจำนวนจำกัด ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ในการเข้าร่วมกิจกรรม)