รายงานเผย การผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนเติบโตสดใส

0
78
image_pdfimage_printPrint

– รายงาน 2019 Impact Report ของ RSPO เผยให้เห็นการเพิ่มขึ้นในระดับตัวเลขสองหลัก ทั้งในแง่ของพื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับการรับรอง ปริมาณการใช้ จำนวนสมาชิก และอื่นๆ
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) องค์กรสนับสนุนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน ออกรายงานผลกระทบประจำปี 2562 (2019 Impact Report) ในวันนี้ ซึ่งสะท้อนการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของการผลิตและการใช้น้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (Certified Sustainable Palm Oil (CSPO)) โดยสามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่นี่
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ตลาดซื้อ CSPO รวม 7.07 ล้านเมตริกตัน และยอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้น 13% ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึง 31 ธันวาคม 2562
ณ สิ้นปี 2562 พื้นที่เพาะปลูกและผลิตทั่วโลกที่ได้การรับรองมาตรฐาน RSPO เพิ่มขึ้น 9% แตะ 4.2 ล้านเฮกตาร์ ครอบคลุม 17 ประเทศ โดยโรงงานน้ำมันปาล์มที่ได้รับการรับรองสามารถผลิต CSPO ในปริมาณ 15.19 ล้านเมตริกตัน และผลิตเมล็ดปาล์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (Certified Sustainable Palm Kernel (CSPK)) จำนวน 3.38 ล้านเมตริกตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 13% และ 11% ตามลำดับ เมื่อเทียบเป็นรายปี อินโดนีเซียและมาเลเซียยังคงเป็นประเทศผู้ผลิตปาล์มน้ำมันรายใหญ่ที่สุด ครอบคลุม 81% ของพื้นที่ทั้งหมดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO
รายงานผลกระทบประจำปี 2562 เป็นฉบับพิเศษ และมีชื่อว่า Reflecting on a Decade of Growth ซึ่งรวบรวมความสำเร็จและผลการดำเนินงานของ RSPO ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา
Beverley Postma ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่กำลังเข้ารับตำแหน่งของ RSPO กล่าวว่า “น่าประทับใจที่ได้เห็นว่าสมาชิก RSPO ประสบความสำเร็จมากเพียงใดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา รวมถึงเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ได้เห็นแนวคิดริเริ่มต่างๆ กำลังจะเปิดตัว ซึ่งจะทำให้สถานะของ RSPO แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในฐานะมาตรฐานชั้นนำสำหรับการรับรองน้ำมันปาล์มที่ยั่งยืน เราทราบดีว่ายังมีงานอีกมากที่ต้องทำ หากเราต้องการปฏิรูปตลาดอย่างแท้จริง ฉันมั่นใจว่าสมาชิก RSPO ทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานจะทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มการผลิตและใช้ CSPO สร้างผลกระทบเชิงบวก ตลอดจนรับมือกับความท้าทายและโอกาสอื่นๆ ที่อาจจะมาถึงในปี 2564 และต่อๆ ไป”
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มเกี่ยวกับรายงานผลกระทบได้ที่นี่บนเว็บไซต์ RSPO
เกี่ยวกับ RSPO
RSPO เป็นองค์กรสมาชิกระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งรวบรวมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ผู้แปรรูปหรือผู้ค้าน้ำมันปาล์ม ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ค้าปลีก ธนาคารและนักลงทุน องค์กรเอ็นจีโอด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์กรเอ็นจีโอด้านการพัฒนาและสังคม
รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1277907/RSPO.jpg
โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1160778/RSPO_Logo.jpg